Jak zamontować silnik w rolecie

Jak zamontować silnik w rolecie

Montaż silnika w rolecie

Opuścić całkowicie roletę. Otworzyć skrzynkę roletową i zdjąć roletę z rury nawojowej.

Rozwiercić nit przytrzymujący obsadkę, wsunąć ją do środka i wyjąć rurę nawojową.

Zdjąć pasek roletowy z koła nawojowego, wymontować zwijacz.

Demontaż zwijacza:

Zwinąć powoli pasek zostawiając na zewnątrz ok. 15 cm. I zawiązać na końcu supeł – gotowe.

Uwaga niebezpieczeństwo: sprężyna zwijacza może w sposób niekontrolowany rozwinąć się

Używać rękawic i okularów ochronnych, napęd delikatnie włożyć do rury nawojowej.

Standardowe mocowanie

Długość rury nawojowej można nieco przedłużyć używając przedłużki obsadki przedłużka powinna wejść na min. 60mm w rurę i nie powinna stykać się z napędem, ani w żaden sposób zakłócać jego pracy.

Przedłużka jest mocowana na rurze nawojowej za pomocą nitu. W czasie pracy rura nie może się przesuwać

W zasięgu pracy napędu nie wolno wkręcać w rurę żadnych śrub, gdyż prowadzi to do uszkodzenia napędu!

Sprawdzenie kierunku pracy rolety

– włączyć napęd bez podwieszania rolety do rury

– Przy poleceniu „Góra” rura powinna obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek  zegara

– Przy poleceniu „Dół” rura powinna obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara

– jeżeli kierunek pracy napędu jest błędny należy

odwrócić podłączenie przewodów do elementu sterującego.

Uwaga! Wszelkie zmiany w podłączeniach należy dokonywać po uprzednim odłączeniu od zasilania!

montaz_1

 

„A” Montaż głowicy napędu po lewej stronie rolety:

– Wyjście kabla z przodu

– Górna śruba reguluje górne położenie krańcowe

– Dolna śruba reguluje dolne położenie krańcowe

 

„B” Montaż głowicy napędu po lewej stronie rolety:

– Wyjście kabla z tyłu

– Górna śruba reguluje dolne położenie krańcowe

– Dolna śruba reguluje górne położenie krańcowe

„C” Montaż głowicy napędu po prawej stronie rolety:

– Wyjście kabla z przodu

– Górny przycisk reguluje górne położenie

krańcowe

– Dolny przycisk reguluje dolne położenie

Krańcowe

„D” Montaż głowicy napędu po prawej stronie rolety:

– Wyjście kabla z tyłu

– Górna śruba reguluje dolne położenie krańcowe

– Dolna śruba reguluje górne położenie krańcowe

Napęd posiada fabryczne ustawienie pozycji krańcowych, które należy dostosować

przy montażu napędu. Regulację dokonuje się

dołączonym kluczykiem.

 

Montaż głowicy napędu po prawej stronie:

– Wyjście kabla z tyłu

– Górna śruba reguluje dolne położenie krańcowe

– Dolna śruba reguluje górne położenie krańcowe

montaz_2

 

Napęd posiada fabryczne ustawienie pozycji krańcowych, które należy dostosować przy

montażu napędu. Regulację dokonuje się dołączonym narzędziem

Górne położenie krańcowe

– Z pomocą sterowania opuścić (bez podwieszonej rolety), aż napęd zatrzyma się samoczynnie.

– Podwiesić roletę do rury nawojowej

– Z pomocą sterowania podnieść roletę, aż do jej samoczynnego zatrzymania.

– Kręcić odpowiednią śrubą regulacyjną w

kierunku „plus”, aż do osiągnięcia właściwej pozycji krańcowej, która powinna znajdować

się ok. 3 cm od górnej krawędzi.

– Jeżeli roleta podjechała za wysoko należy za pomocą sterowania opuścić ją ok. 20 cm i

następnie obrócić kilka razy śrubę w kierunku „minus”.

– Podnieść roletę sterowaniem. Pozycja krańcowa jest teraz ustawiona niżej.

– Jeżeli pozycja krańcowa jest nadal za wysoko

należy powtórzyć procedurę, aż do ustawienia właściwej pozycji krańcowej.

Dolne położenie krańcowe

– Z pomocą sterowania opuścić roletę, aż napęd zatrzyma się samoczynnie.

– Kręcić odpowiednią śrubą regulacyjną w kierunku „plus”, aż do osiągnięcia właściwej

pozycji krańcowej, czyli do momentu całkowitego zamknięcia rolety.

– Jeżeli roleta opuściła się za nisko należy za pomocą sterowania podnieść ją ok. 20 cm i

następnie obrócić kilka razy śrubę w kierunku „minus”.

– Opuścić roletę sterowaniem. Pozycja krańcowa jest teraz ustawiona wyżej.

– Jeżeli pozycja krańcowa jest nadal za nisko należy powtórzyć procedurę, aż do ustawienia

właściwej pozycji krańcowej

Jak zamontować silnik w rolecie – kliknij, aby zobaczyć filmy instruktażowe.

Montaż silnika i ustawienie krańcówek